Disertace

Název disertační práce:
Řízení asynchronního motoru bez použití snímače rychlosti


Studijní obor:
Elektrické stroje, přístroje a pohony (26-03-9)

Vysoká škola:
ČVUT v Praze - Elektrotechnická fakulta,
Katedra elektrických pohonů a trakce


Školitel:
Doc. Ing. Jiří Javůrek, CSc.

Obhájeno:
1. července 2004

Cíl disertace

Cílem této disertační práce byla realizace kompletního moderního elektrického pohonu s asynchronním motorem. To obnášelo návrh a stavbu výkonového střídače pro napájení motoru včetně měřícího rozhraní. Dále přizpůsobení měřených signálů potřebám signálového procesoru, který je použit pro číslicové řízení celého systému.
S využitím tohoto univerzálního pohonu byl na platformě signálového procesoru implementován navržený algoritmus pro řízení rychlosti asynchronního motoru bez použití snímače rychlosti.
Ze získaných výsledků a poznatků pak bylo vyhodnoceno, zda je navržená regulační metoda vhodná i pro náročné (servo) pohony, jak je kvalita regulace závislá na přesné identifikaci vnitřních parametrů motoru, jak je metoda náročná na přesnost měření statorových proudů a napětí.

Obsah

Originální verze této disertační práce (odevzdaná na studijním oddělení v únoru 2004) se skládá z celkem 12-ti kapitol. Zde prezentuji její zkrácenou (neformální) podobu. Vypustil jsem "povinné" kapitoly, které mi byly předepsány interními předpisy FEL ČVUT Praha. Každá kapitola je zde v samostatném PDF souboru. Pro přečtení PDF dokumentu musíte mít nainstalován program Adobe Reader.