Úvodem

Vítejte na internetových stránkách, které by měly nejvíce sloužit jejich autorovi. Hodlám zde v přehledné formě shromažďovat technické dokumenty, zprávy, články, studie, podklady a odkazy, které souvisí s mou současnou i minulou prací v oblasti elektrických pohonů, výkonové elektroniky a příbuzných oborů. Nebráním se samozřejmě kritice a námětům ke změnám obsahu či formy zvenčí. Rád zveřejním odkaz na podobně zaměřené stránky. Možná tak spontánně vznikne jakýsi profesní portál.

 

Co jsou elektrické pohony?

Elektrické pohony mají jakožto řízené elektromechanické měniče energie velký význam ve většině technologických a výrobních procesů. Tyto systémy se používají zejména v oblastech jako jsou:

Elektrické pohony jsou v současnosti chápány jako součást systémů řízení pohybu (motion control). Tato oblast zahrnuje všechny pohybové systémy od miniaturních, jako jsou mikromotory, až po řízení velkých strojů v energetice. Systémy řízení pohybu se uplatňují ve všech oblastech výrobní, ale i nevýrobní sféry (např.zdravotnictví, služby a domácnost). Na moderní pohony jsou kladeny stále vyšší a náročnější požadavky (přesnost, spolehlivost, nízká spotřeba, elektromagnetická kompatibilita).